Omron-principper

Den 10. maj 2006 etablerede OMRON Group sine nye principper for virksomheden - OMRON-principperne.

Arbejde til gavn for samfundet

"At arbejde til gavn for samfundet," trosbekendelsen for Omrons grundlægger Kazuma Tateisi, tjener som den kerneværdi, der fungerer som det underliggende princip i OMRON Groups firmaaktiviteter. Vores grundlægger troede på, at eksistensberettigelsen for en virksomhed var at tjene samfundet, og at det først var, når dette mål var nået, at virksomheden burde begynde at skabe profit og nyde godt af bæredygtig vækst. Læs mere

Ledelsesprincipper

Siden virksomhedens start har disse begreber konsekvent dannet rammerne for OMRON Groups virksomhedsstrategier, prioriteringer og aktiviteter. Læs mere

Ledelsesforpligtelser

Omron Group stræber efter at bibeholde og fremme integritet, retfærdighed og gennemsigtighed mht. forretningsførelse og ledelse. Vi bestræber os på at udvikle forhold baseret på gensidig tillid med vores interessenter gennem ærlig dialog. Følgende er OMRON Groups dedikerede ledelsesprincipper. Læs mere

Retningslinjer for handling

For at leve op til vores kerneværdi, "At arbejde til fordel for samfundet", stræber hver eneste medarbejder på tværs af hver organisation i OMRON Group på at forbedre sine daglige aktiviteter under bestræbelserne på at opnå fremragende resultater både mht. forretningsresultater og selvudvikling. Læs mere