Inspektionsløsninger styrker produktionskvaliteten | Omron, Danmark

Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Inspektionsløsninger styrker produktionskvaliteten

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Inspektionsløsninger styrker produktionskvaliteten

Som producent er dit varemærkes omdømme af allerstørste betydning, men det kan påvirkes negativt på mange måder.

Med intelligente automationssvalg kan vi hjælpe med i betydelig grad at reducere risikoen for, at dit omdømme lider skade pga. levering af et fejlbehæftet produkt (tilbagekaldelser).

Visionsystemer

Vores visionsystemer anvendes i stor stil i levnedsmiddelbranchen og kan overvåge de fleste aspekter af produktionen, så producenterne kan tage hånd om og løse et problem, før der sker dyr spildt produktion. Disse avancerede systemer læser og kontrollerer koder i ethvert format i hele produktionsprocessen. Fra råmaterialer, primær og sekundær til tertiær emballering, hvilket giver tryghed gennem hele håndteringsprocessen.

Automatisering for at minimere tilbagekaldelse af fødevarer

Antallet af produkttilbagekaldelser steg markant i 2015. Robert Brooks mener, at effektiv og integreret automatisering på produktions-stederne kan spille en stor rolle i arbejdet med at minimere de dyre og belastende tilbagekaldelser.

I Storbritannien er fødevareindustriens produkttilbagekaldelser et stort problem for producenter, og et problem, som ikke vil forsvinde. Rapporter tyder på, at tilbagekaldelser i 2015 faktisk steg med 80 % til 159*. Det skader både omdømme og økonomi.

Mens størstedelen af tilbagekaldelserne skyldes ikke-angivne ingredienser (herunder allergener), står kontaminering af bakterier, metaller og andre fremmedlegemer også for mange sager.

Producenterne skal være opmærksomme på konsekvenserne af aktuelle produktionstendenser hvad angår etikettering og emballeringsnøjagtighed. Kortere kørsler med flere varianter, omarbejdede versioner af etablerede produkter og nydesignet emballage kan føre til fejl.

Forhandler- og tredjepartsnormer vil sandsynligvis diktere indholdet af offline-tests og inline-registrering af urenheder, men på disse og andre områder er de under konstant udvikling. Producenterne skal holde sig orienteret om disse ændringer samt følgerne af FIC-bestemmelser (Food Information to Consumers), med nye og meget specifikke regler for oplysninger på emballagen.

Download hele artiklen nederst på siden.

Inspektionsløsninger

omag 420 x 300 sol

Hold øje med udløbsdatoen!

En topmoderne emballeringsmaskine, der er kompakt, driftssikker, fyldt med innovative funktioner, og hvis dele er let tilgængelige. Læs om funktionerne i den nye serie af pakke- og emballeringsmaskiner, designet af Omag i samarbejde med Omron, til fremstilling af Dompés lægemiddel, "Okitask".

Read more
Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Farmaceutisk kontraktproducent

Hvordan kunne en kontraktproducent levere 1.000.000 serialiserede pakker til flere farmaceutiske kunder med forskellige standarder og procedurer… og inden for et netværk bestående af flere produktionssteder, kontraktproducenter, ompakkere og andre serviceudbydere - alt sammen i henhold til de forventede EU-forordninger om central registrering af alle unikke koder?

Read more

Teknologi

Hvorfor Omron?

Intelligente fabrikker med effektive og fuldt tilknyttede forsyningskæder er afgørende for at skabe innovation, som åbner nye markedsmuligheder og reagere hurtigere på kundedrevne tendenser. Vores komplette portefølje kan tilpasses dit foranderlige produktionsmiljø.

Integreret, intelligent og interaktivt

Vores løsninger udvikles under Omrons forenede koncept – automationens tre i'er: integreret, intelligent og interaktivt.

  1. Den forbundne fabrik – problemfri integration af maskinautomation og virksomhedens IT for at frembringe, indsamle og udveksle relevante data 
  2. Den intelligente fabrik – muliggørelse af intelligente dataanalyse- og evalueringsfunktioner for at realisere forebyggende vedligeholdelse, procesforbedringer og reduktion af ressourcer, energi og spild
  3. Den samarbejdende fabrik – en yderligere forbedring af interaktionen mellem mennesker og maskiner, der kombinerer menneskets intuitive, fleksible, kyndige og adaptive evner med maskinernes repetitionsevne, nøjagtighed, styrke, hastighed, autonomi og opkoblingsmuligheder

Systemintegratornetværk

Omron har et stærkt netværk af systemintegratorer til at udvikle et komplet udvalg af løsninger, der reducerer omkostninger, gør processer mere effektive og øger produktiviteten i alle applikationer i et levnedsmiddelprojekt. Inden for vores netværk kan vi henvise dig til vores partnere af systemintegratorer med den relevante erfaring inden for området samt lokal tilstedeværelse på dit marked.