Integreret robotteknologi som basis for fleksibel produktion | Omron, Danmark

Login

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Change password

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Integreret robotteknologi som basis for fleksibel produktion

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Integreret robotteknologi som basis for fleksibel produktion

Industrirobotter er en sikker, fleksibel og hygiejnisk løsning for mange forskellige håndteringsprojekter.

I næsten alle aspekter af dagligdagen er robotteknologi ved at blive et velkendt samfundsfænomen. Fra hverdagsapplikationer til den avancerede og bizarre teknologi indtager robotterne deres plads i vores liv. Men inden for produktion har nogle sektorer, blandt andet levnedsmiddelbranchen, endnu ikke realiseret de mange fordele, der er dokumenteret i andre sektorer, for eksempel i automobilbranchen. Produktivitet, effektivitet, hygiejne, pladsbehov og sikkerhed kan altsammen forbedres betydeligt gennem den rette anvendelse af robotløsninger. 

Robotteknologi på en levnedsmiddelproduktionslinje

På en traditionel levnedsmiddelproduktionslinje finder man en lang række områder, der kan drage fordel af robotteknologi. I den primære emballering eller råvarehåndteringen er det nemt at opnå udvælgelse, retning og placering, og i det sekundære område er placeringen af pakker i de specifikke og optimerede mønstre veldokumenteret. Alt sammen udført hurtigt, nøjagtigt og effektivt.

Robotløsninger: fra SCARA til leddelte robotter

Afhængigt af projektkriterierne, herunder payload, produktionsmængde og miljø, kan der implementeres mange forskellige robotløsninger. Parallel- eller delta-robotter er bedst egnet til hurtige anvendelser med mindre payload, mens SCARA er perfekte til lidt langsommere projekter med større payload. Endelig anvendes leddelte robotter eller robotter med seks akser, hvor der kræves større smidighed eller større payload.

Automatiske løsninger til fleksible produktionslinjer

Robot-assisted packaging: 30% more productivity
  • Robot-assisted packaging: 30% more productivity

    Robot-assisted packaging: 30% more productivity

    Combilo - a leading fruit and vegetables wholesaler in the Netherlands, recently installed a new robot-assisted packaging line and, overnight, increased productivity by 30%. The new packaging line includes delta robots and vision system from Omron and was built by the systems integrator EasyPack Technologies. Discover how our integrated solutions can boost your productivity by 30%

    02:21

30 % mere produktivitet og færre fejl

Emballeringslinje til peberfrugter med parallelrobotter og visionsystem

Read more

Teknologi

data integration 420x300 sol

Øg dit potentiale med dataintegration

Hvor tæt er ‘Industry 4.0’ på at være virkelighed? En futuristisk verden, hvor industrivirksomheder er 100 % forbundet er allerede ved at tage form, og dataintegration er en primær katalysator. Indsamling og lagring af produktionsdata giver også mange andre fordele - lige fra målinger af OEE (Overall Equipment Effectiveness) til at hjælpe OEM'er med at opfylde de stadig flere juridiske krav til rapportering. Dan Rossek tager et nærmere kig på de udfordringer og fordele, der er ved dataintegration, i ‘From shop floor to top floor’.

Read more

Hvorfor Omron?

Intelligente fabrikker med effektive og fuldt tilknyttede forsyningskæder er afgørende for at skabe innovation, som åbner nye markedsmuligheder og reagere hurtigere på kundedrevne tendenser. Vores komplette portefølje kan tilpasses dit foranderlige produktionsmiljø.

Integreret, intelligent og interaktivt

Vores løsninger udvikles under Omrons forenede koncept – automationens tre i'er: integreret, intelligent og interaktivt.

  1. Den forbundne fabrik – problemfri integration af maskinautomation og virksomhedens IT for at frembringe, indsamle og udveksle relevante data 
  2. Den intelligente fabrik – muliggørelse af intelligente dataanalyse- og evalueringsfunktioner for at realisere forebyggende vedligeholdelse, procesforbedringer og reduktion af ressourcer, energi og spild
  3. Den samarbejdende fabrik – en yderligere forbedring af interaktionen mellem mennesker og maskiner, der kombinerer menneskets intuitive, fleksible, kyndige og adaptive evner med maskinernes repetitionsevne, nøjagtighed, styrke, hastighed, autonomi og opkoblingsmuligheder

Systemintegratornetværk

Omron har et stærkt netværk af systemintegratorer til at udvikle et komplet udvalg af løsninger, der reducerer omkostninger, gør processer mere effektive og øger produktiviteten i alle applikationer i et levnedsmiddelprojekt. Inden for vores netværk kan vi henvise dig til vores partnere af systemintegratorer med den relevante erfaring inden for området samt lokal tilstedeværelse på dit marked.