Sporbarhed gennem serialisering - fleksible emballeringsløsninger | Omron, Danmark

Login

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Change password

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Sporbarhed gennem serialisering - fleksible emballeringsløsninger

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Sporbarhed gennem serialisering

Reducér antallet af forfalskninger og øg informationerne til forbrugeren

Evnen til at spore de enkelte produkter gennem forsyningskæden bliver stadigt vigtigere i kampen mod forfalskninger og i arbejdet med at forbedre forbrugersikkerheden. Dette gælder for både den farmaceutiske og kosmetiske industri samt for tobaks- og levnedsmiddelindustrien.

Mens den traditionelle sporbarhed på parti- og batchniveau giver en vis grad af risikostyring i forsyningskæden, giver serialisering sporbarhed på produktniveau. Det betyder, at det enkelte produkt kan spores fra fabrikation og hele vejen gennem distributionen og detailsalget til slutforbrugeren. Blandt de mange fordele kan bl.a. nævnes sikringen af, at de enkelte produkter er ægte og en undersøgelse af, hvorvidt de er blevet distribueret gennem lovlige kanaler.

Man står over for to væsentlige udfordringer, før man kan opnå omfattende sporbarhed gennem serialisering:

  1. Intern administration af data med samarbejdspartnere i forsyningskæden og med de forbrugerorienterede servere
  2. Ændring af produktionshardware og processer .

For at imødekomme disse udfordringer er to væsentlige "filosofier" opstået, hvormed de nye krav til datastyring og produktionsprocessen kan håndteres - punkt-til-punkt-enkeltsystemløsningen (en enkelt lukket leverandør) eller en løsning med fleksible "lag". Ved at adskille datastyringen fra produktionslinjen opnås der adskillige systemfordele ved at anvende fleksible lag.

Det grundlæggende: Hvad du bør vide om sporbarhed

pharmaboxes 420x300 v2 sol

Menneskelig og maskinlæsbare 1D- og 2D-koder

Skiftende retskrav og en øget efterspørgsel fra forbrugere og producenter om flere oplysninger på det individuelle produktniveau medfører en stigende efterspørgsel efter en implementering af track & trace løsninger i produktions- og pakkelinjer i lægemiddelindustrien og industrien for medicinsk udstyr samt i tobaks-, kosmetik- og levnedsmiddelindustrien.

Read more
eu image5 producttraceability 288x120 sol

En løsning med fleksible lag

Punkt-til-punkt-enkeltsystemløsningen (løsning med en enkelt lukket leverandør) til serialisering markedsføres som brugsklare systemer, der lever op til alle krav fra print, inspektion, datastyring og udveksling med forsyningskæden og regeringsservere.

Read more
eu keyvisual packaging 420x240 sol

Den aktuelle situation i lægemiddelindustrien

Med målet om at bekæmpe det enorme marked inden for forfalskede produkter er der blevet udført adskillige tiltag og lovgivningsmæssige foranstaltninger, eller disse er ved at blive implementeret i hele verden, især i lægemiddelindustrien.

Read more

Hvidbøger

eu qrcode 420x240 sol

Inspektionssystemer til produkters sporbarhed

Se, hvordan inspektionssystemer med farmaceutiske applikationspakker kan integrere serialiserede koder i ERP-systemer, og hvordan alle andre inspektionsopgaver kan oprettes i ét system, der er tilgængeligt via én brugergrænseflade.

Read more

Kundereferencer

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Farmaceutisk kontraktproducent

Hvordan kunne en kontraktproducent levere 1.000.000 serialiserede pakker til flere farmaceutiske kunder med forskellige standarder og procedurer… og inden for et netværk bestående af flere produktionssteder, kontraktproducenter, ompakkere og andre serviceudbydere - alt sammen i henhold til de forventede EU-forordninger om central registrering af alle unikke koder?

Read more

Brug for support?

eu automationlayer serialisation 420x240 sol

Implementering af serialisering i produktionslinjen

Er du usikker på det næste skridt i implementeringen af serialisering? Kontakt os, uanset hvor i processen du befinder dig - fra konceptstudie og de første pilotforsøg til implementeringen af fuldstændige stationer i produktionslinjerne og på fabrikken samt integrering i nye maskiner og endelig til forbedrings- og opgraderingscyklusser.

Read more