Sporbarhed gennem serialisering

Reducér antallet af forfalskninger og øg informationerne til forbrugeren

Evnen til at spore de enkelte produkter gennem forsyningskæden bliver stadigt vigtigere i kampen mod forfalskninger og i arbejdet med at forbedre forbrugersikkerheden. Dette gælder for både den farmaceutiske og kosmetiske industri samt for tobaks- og levnedsmiddelindustrien.

Mens den traditionelle sporbarhed på parti- og batchniveau giver en vis grad af risikostyring i forsyningskæden, giver serialisering sporbarhed på produktniveau. Det betyder, at det enkelte produkt kan spores fra fabrikation og hele vejen gennem distributionen og detailsalget til slutforbrugeren. Blandt de mange fordele kan bl.a. nævnes sikringen af, at de enkelte produkter er ægte og en undersøgelse af, hvorvidt de er blevet distribueret gennem lovlige kanaler.

Man står over for to væsentlige udfordringer, før man kan opnå omfattende sporbarhed gennem serialisering:

  1. Intern administration af data med samarbejdspartnere i forsyningskæden og med de forbrugerorienterede servere
  2. Ændring af produktionshardware og processer .

For at imødekomme disse udfordringer er to væsentlige "filosofier" opstået, hvormed de nye krav til datastyring og produktionsprocessen kan håndteres - punkt-til-punkt-enkeltsystemløsningen (en enkelt lukket leverandør) eller en løsning med fleksible "lag". Ved at adskille datastyringen fra produktionslinjen opnås der adskillige systemfordele ved at anvende fleksible lag.

Det grundlæggende: Hvad du bør vide om sporbarhed

Pharmaboxes_420x300 v2.jpg

Menneskelig og maskinlæsbare 1D- og 2D-koder

Skiftende retskrav og en øget efterspørgsel fra forbrugere og producenter om flere oplysninger på det individuelle produktniveau medfører en stigende efterspørgsel efter en implementering af track & trace løsninger i produktions- og pakkelinjer i lægemiddelindustrien og industrien for medicinsk udstyr samt i tobaks-, kosmetik- og levnedsmiddelindustrien.

Få mere at vide
Flexible layer separates data handling from the production line

En løsning med fleksible lag

Punkt-til-punkt-enkeltsystemløsningen (løsning med en enkelt lukket leverandør) til serialisering markedsføres som brugsklare systemer, der lever op til alle krav fra print, inspektion, datastyring og udveksling med forsyningskæden og regeringsservere.

Få mere at vide

Hvidbøger

Kundereferencer

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Farmaceutisk kontraktproducent

Hvordan kunne en kontraktproducent levere 1.000.000 serialiserede pakker til flere farmaceutiske kunder med forskellige standarder og procedurer… og inden for et netværk bestående af flere produktionssteder, kontraktproducenter, ompakkere og andre serviceudbydere - alt sammen i henhold til de forventede EU-forordninger om central registrering af alle unikke koder?

Få mere at vide

Brug for support?

EU_AutomationLayer_Serialisation_420x240.jpg

Implementering af serialisering i produktionslinjen

Er du usikker på det næste skridt i implementeringen af serialisering? Kontakt os, uanset hvor i processen du befinder dig - fra konceptstudie og de første pilotforsøg til implementeringen af fuldstændige stationer i produktionslinjerne og på fabrikken samt integrering i nye maskiner og endelig til forbedrings- og opgraderingscyklusser.

Få mere at vide