Kartonmaskine til pakning af papomslag | Omron, Danmark

Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Kartonmaskine til pakning af papomslag

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Kartonmaskine til pakning af papomslag

Et stykke pap fjernes fra magasinet via en roterende indfører og transporteres et ad gangen via et transportbånd med flige op til modtagepositionen på pick & place-systemet. Artikelgrupperne samles op af to uafhængigt fungerende robotter og stables på papstykkerne.

Maskinens hovedfunktionsgrupper

Det læssede papstykke transporteres derefter ved hjælp af trykbælterne til en foldestation, hvor to tværgående bælter med flige sikrer præcis positionering af kartonen, så limen kan påføres, de øverste flapper kan foldes ned, og låsefanerne kan foldes på plads. Resultatet er en artikelgruppe tæt pakket i et papomslag med fastgøringsfaner, som forhindrer, at artikelgruppen glider ud af kartonen.

  1. Roterende placeringsenhed
  2. Robotstyret indføringsmodul: Et visionsstyret robotsystem placerer og stabler artikelgruppen på et fladt stykke pap.
  3. Bælter med indekseringsflige: To flige skubber på kartonens bageste side og fører omslaget op til foldestationen.
  4. Overliggende trykbælte: To overliggende trykbælter griber artikelgruppen med et fast greb for at udføre den tværgående foldning.
  5. Tværgående bælter med indekseringsflige: To flige griber fat i kartonens tværgående bagside og fører omslaget igennem limning og lukning af flapperne.
  6. Enhed til lukning af toppanel: Toppanelerne foldes skiftevis af to flapfoldeplader. Hver plade er monteret på en bæltedrevet lineær akse.
  7. Limdispenser: Når de enkelte papstykker fremføres via de tværgående bælter med flige, aktiverer og deaktiverer endestop limpistolerne på præcise positioner i cyklussen.
  8. Overliggende kvadreringssystem: Kartonerne fanges mellem fremførende og stoppende flige. I 3 driftstrin justerer 3-bæltesystemet flapperne, så de udgør et nøjagtigt kvadrat.
  9. Perforeringsstation: Et roterende system perforerer kartonens sidevæg, så låseflapperne kan foldes indad.

Dit automatiseringskrav - vores komplette løsning

Vi automatiserer maskiner! Vi kan levere alle automatiseringsprodukter til den robotstyrede foldemaskine til papomslag, herunder vision, logik og motion eller hybridreguleringsenheden.

Vi kan også levere alle motorer, drivere, delta og scara-robotter, positionssensorer, sikkerhedsenheder og andre panelkomponenter. De kan alle nemt integreres og bærer det velkendte Omron varemærke for kvalitet og pålidelighed.

Problemfri integration af robotter

Integration af robot kinematik i den primære maskinstyringsenhed er en afgørende differentieringssfaktor for OEM'er, som ønsker at optimere deres maskines omkostninger og ydelse. Med indbygget kinematisk algoritme, bevægelseskommando og logisk instruktion i én styringsenhed, kan robotbaserede kartonmaskiner designes og styres som ét enkelt sammenhængende system i stedet for en kæde af uafhængige moduler. Maskinen styres fuldstændigt fra Sysmac NJ-controllerens program. Robotterne er konsekvent præcist synkroniseret med resten af pakkemaskinen, hvilket giver en stor forbedring af maskinens koordination.

Elektronisk styret vinkelsynkronisering

Sysmac NJ-controlleren og G5-servodrevene kommunikerer via EtherCAT, så servomotorerne synkroniseres elektronisk for hastighed, position og timing, hvilket giver en nøjagtig vinkelsynkronisering. Det er ikke længere nødvendigt med kompleks mekanisk kobling for at synkronisere maskinens forskellige funktioner. Alle akser er underordnet en virtuel masterakse. Synkroniseringsforholdet kan nemt ændres, og akserne kan tilsluttes eller frakobles ad hoc. Elektronisk styret vinkelsynkronisering gør maskinsekvensering meget enklere.

Formatskift ved et tryk på en knap

Automatiserede skift giver drastisk forbedret linjeeffektivitet og færre operatørfejl. Sysmac NJ-controlleren leverer receptunderstøttelse til nemt formatskift, så recepter kan gemmes på controlleren og genindlæses fra HMI. Alle gearforhold, kameraindstillinger og motion profiler kan ændres elektronisk - praktisk talt ved et tryk på en knap, så produkt- eller formatskift blot bliver softwarekommandoer.

Flere løsninger til automatisering