Lineær højhastighedskrympemanchetapplikator | Omron, Danmark

Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lineær højhastighedskrympemanchetapplikator

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lineær højhastighedskrympemanchetapplikator

Maskinbeskrivelse

Krympemanchetetiketter forsynes via en rulle i form af et kontinuerligt net. Flasker uden etiket transporteres via en fremføringstransportør og afmåles derefter af en roterende fødesnegl. Mens flaskerne kører ind i etiketteringsmaskinen og kører forbi en udløsercelle, åbnes og formes de etiketterne der sidder i nettet, af en spindel. Flaskerne fremføres og skæres samtidig med, at der foretages en præcis registrering med printet grafik. Etiketterne sættes på flaskerne, som derefter transporteres op til en damptunnel.

Etiketindføring og krympeovn

Højhastighedsetiketindføringen styrer filmfremføringen periodisk samtidig med, at der foretages en præcis registrering med printet grafik mellem to på hinanden følgende skæreprocesser. Damptunnellen udvikler den nødvendige varme til at krympe manchetterne og sikrer en perfekt vedhæftning på flasken.

Maskinens hovedfunktionsgrupper

  1. Registreringsmærker
  2. Flydende spindel
  3. Filmfremføringshjul: Der gribes fra to ruller på spindlen. Filmen trækkes mellem rullerne og spindlen.
  4. Skæreanordning: Skæret består af to modstående, roterende ringe. På grund af deres forskellige hastigheder, drejer klingerne skiftevis mellem en tilbagetrukket stilling og skærepositionen.
  5. Udløserhjul: Doseringsmekanismen placerer skæresegmentet af nettet over beholderen.
  6. Udkastcelle: Udkastet sker, når artiklen passerer cellen.
  7.  Central motor og afkoderakse
  8. Aftørringsruller
  9. Varmekrympeovn

Dit automatiseringskrav - vores komplette løsning

Vi kan levere alle automatiseringsprodukter til krympemanchetetiketpåføringsmaskiner, herunder også logisk styreenhed og bevægelses-/hybridregulering.

Vi kan også levere alle motorer, drev, positionssensorer, sikkerhedsenheder, temperaturaftastere og andre panelkomponenter. De kan alle nemt integreres og bærer det velkendte Omron-mærke for kvalitet og pålidelighed.

Hurtig registreringsstyring, der positionerer og placerer etiketten ved alle hastigheder

Registreringsmærket printet på etiketten bruges til at kontrollere indføringen og kompensere for afvigelser og positioneringsfejl. Registreringsstyringen fungerer ved at måle eventuelle fejl i den aktuelle bevægelse og korrigere den næste. NJ-regulatoren opfanger etiketregistreringshændelsen og synkroniserer etiketteindføringen med masterenkoderaksen, så etiketten placeres på artiklen i det rette øjeblik.

Forprogrammeret cam profiler til hurtige skift

At lave cam profiler manuelt kan indebære intensive beregninger og en indgående forståelse af bevægelsesstyring. Sysmac Studios cam profil editor har et let anvendeligt værktøj til udformning af elektroniske cam profiler. Disse profiler kan forprogrammeres og gemmes i styreenhedens hukommelse. Når der er brug for en anden cam profil, mens maskinen kører, kan en omskifterkommando udføres i brugerprogrammet via HMI. Dette reducerer produktskift til blot enkelte softwarekommandoer.

Avanceret cam profil til vibrationsfri drift og højere gennemgangshastigheder

NJ-regulatoren med EtherCAT synkroniserer alle maskinens bevægelser i forhold til masterenkoderens position. NJ-regulatoren danner et par kontinuerlige, klokkeformede hastighedsprofiler, der styrer accelerationen og decelerationen af filmfremføringshjulene præcist som en funktion af masterenkoderens rotationsvinkel.

Synkroniseringen af filmfremføringen og manchetafkastet med cam profilerne sikrer udelukkelsen af vibrationer ved alle driftshastigheder. Under driften kan hastigheden ændres via NS-skærmen uden at stoppe maskinen og mister derfor ikke placering af  etiketter på flaskerne.

Vedrørende denne løsning

Flere løsninger til automatisering