Vision styret robotlæssecelle eller sortimentspakkemaskine | Omron, Danmark

Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Vision styret robotlæssecelle eller sortimentspakkemaskine

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Vision styret robotlæssecelle eller sortimentspakkemaskine

Maskinbeskrivelse

Maskinen omfatter en robot monteret på en ramme, der strækker sig hen over to parallelt kørende fødetransportører. Den ene transportør føder produktet og den anden kartonerne. Robotten tager produkterne, der bevæger sig tilfældigt på transportbåndet og placerer dem i kartonerne, der også bevæger sig. Den øjeblikkelige placering af produkterne, der bevæger sig, beregnes af visionssystemet, der henter billeder fra et stationært kamera. I mellemtiden anvendes en registreringssensor til at registrere kartonernes position. Dette er den præcise registrering af begge transportører, der gør robotten i stand til at tage og placere produkter fra den ene kørende transportør til den anden.

Robotstyret reguleringssystem

Robotstyrede systemer kan anvendes effektivt enten som et primært/sekundært indføringsmodul eller til sidst på båndet, som en læsse løsning. Med integreringen af robotstyrede softwareobjektbiblioteker i IEC-reguleringsenhederne er robotter blevet nemme at implementere og vedligeholde, hvilket fremmer deres anvendelse betydeligt.

Maskinens hovedfunktionsgrupper

  1. Produktindføringstransportør: Et servostyret transportbånd transporterer produkter, der er tilfældigt fordelt på overfladen.
  2. Produktdetektering og -registrering: Et visionskamera og en enkoder registrerer produkternes position og lagrer værdierne dynamisk i en FIFO-databuffer, før de sendes til robotten.
  3. Kartonindføringstransportør: To servostyrede, tværgående kæder er udstyret med indekseringsflige, der griber fat om den forreste og bageste side af kartonen.
  4. Kartondetektering og -registrering: En enkoder og en registreringscelle registrerer positionen af tomme pladser i kartonen og lagrer værdierne dynamisk i en FIFO-databuffer, før de sendes til robotten.
  5. Robotbaseret overførselssystem: Delta-3-robotten tager produkterne, der bevæger sig, og sætter dem ned i beholdere, der også bevæger sig.

Maskinens hovedfunktionsgrupper

  1. Produktindføringstransportør: Et servostyret transportbånd transporterer produkter, der er tilfældigt fordelt på overfladen.
  2.  Produktdetektering og -registrering: Et visionskamera og en enkoder registrerer produkternes position og lagrer værdierne dynamisk i en FIFO-databuffer, før de sendes til robotten.Kartonindføringstransportør: To servostyrede, tværgående kæder er udstyret med indekseringsflige, der griber fat om den forreste og bageste side af kartonen.
  3. Kartondetektering og -registrering: En enkoder og en registreringscelle registrerer positionen af tomme pladser i kartonen og lagrer værdierne dynamisk i en FIFO-databuffer, før de sendes til robotten.
  4.  Robotbaseret overførselssystem: Delta-3-robotten tager produkterne, der bevæger sig, og sætter dem ned i beholdere, der også bevæger sig.

Dit automatiseringskrav - vores komplette løsning

Vi kan levere alle automatiseringsprodukter til krympemanchetetiketpåføringsmaskiner, herunder også logisk styreenhed og bevægelses-/hybridregulering.

Vi kan også levere alle motorer, drev, positionssensorer, sikkerhedsenheder, temperaturaftastere og andre panelkomponenter. De kan alle nemt integreres og bærer det velkendte Omron-mærke for kvalitet og pålidelighed.

Hurtig detektering og pålidelig overvågning

Ved at bruge FQ-M vision systemet via EtherCAT kan du på samme tid kontrollere produktplaceringen på et transportbånd og detektere placeringsvinklen i forhold til transportretningen og sortere produktet efter mønster, farve eller overflade.

Omrons vision systemer understøtter de fleste hurtige, tilfældige produktidentifikationer og placeringer, som kræves i mange pick and place applikationer.

Automatisk formatskift

Med indbygget kinematisk algoritme, bevægelseskommando og logisk instruktion; skift kan opnås udelukkende gennem NJ-regulatorens program.

Ved at kommunikere via EtherNet/IP med Omrons FQ-M vision system gemmes indstillingerne for hvert produkt og stablingskonfiguration i NJ-regulatorens hukommelse, så operatørerne hurtigt kan kalde de korrekte indstillinger frem ved skift.

“Gør-det-selv”-robotbaseret styring med IEC-kompatibelt automationsstyresystem

Med Sysmac platformen leverer Omron en komplet, robotbaseret, IEC-kompatibel udviklingspakke, der giver dig mulighed for at programmere en Delta-3-robot lige så nemt, som du ville kunne med ethvert servostyret system. Med Sysmac Studio kan du foretage den kinematiske omdannelse med en enkel kommando og derefter blot genbruge et velkendt sæt bevægelsesinstruktioner til at programmere Delta-3-robotten.

Ved ganske enkelt at programmere værktøjscenterpunktets (TCP) bevægelsesbane i et kartesisk koordinatsystem omdanner NJ-regulatoren automatisk hvert enkelt punkt (x, y, z) af banens interpolation i tre vinkelpositioner (θ1,θ2,θ3). Ved hver tidscyklus sendes vinkelpositionerne som sætpunkter til de tre servodrev, der styrer motoren for hver enkelt arm.

Flere løsninger til automatisering