Pakkemaskine med lodret flow | Omron, Danmark

Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Pakkemaskine med lodret flow

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Pakkemaskine med lodret flow

Forseglingskæbe med periodisk bevægelse (servobaseret)

Billedet viser den lodrette fyldnings- og forseglingsmaskine til emballering af produkter i poser. Posematerialet kommer fra en rulle med plastfilm, som først rulles ud og derefter formes til et rør af en mekanisk spindel.

Hovedfunktion

Samtidigt forsegles røret lodret. Indføringsbevægelsen er periodisk, og indføringslængden svarer til posens længde. Når den er ført igennem, forsegles posen vandret, så den kan fyldes med produktet. Efter dette starter processen igen ved at indføre en ny pose.

  1. Indføring: Posefolien indføres til forseglingsstationen via en loop control. Foliens udspændingsgrad opnås vha. et system med en dansende arm og en omformer.
  2. Registrering: Da folieindføringen kan forskubbe sig, overvåges foliens præcise placering konstant vha. en registreringsmærke-encoder.
  3. Driver: To vakuumsidebånd, som styres af to servomotorer, trækker filmen gennem formgivningsområdet.
  4. Formgivning og sideforsegling: En formkrave bruges til at forme filmen til en pose, og den forsegles i længderetningen af en længdeforseglingsenhed.
  5. Bundforsegling og fyldning: Når posen er forseglet i bunden, fylder opfyldningsstationen produktet i posen.
  6. Topforsegling: Når posen er blevet flyttet én længde ned, lukker en tværgående forseglingsenhed posen, og en skæreenhed adskiller posen fra posefolien.

Automatiseringsarkitektur

Enkel PLC‐baseret motion control

Denne løsning passer perfekt til pakkemaskiner med lodret flow med en periodisk servodrevet forseglingskæbe. Da aksesynkronisering ikke er påkrævet, kan maskinsekvenserne (udrulning, mærkeregistrering, formgivning, fyldning og forsegling) programmeres i CJ2‐seriens PLC takket være de avancerede funktionsblokke i CX‐One-biblioteket (PLC-/HMI-/drevprogrammeringsmiljø).

Nem placeringskontrol med PTO (Pulse Train Output)

Denne konfiguration bruger kun én af CJ2‐seriens pulsudgangsenheder (CJ2M‐MD212) med to pulstogsudgange til styring af tre servodrev. Den første udgang bruges til at styre det unikke servodrev i forseglingssystemet. Den anden udgang bruges til at styre to G5‐serie-servo‐drev via forbindelsesblokke. Disse drev kontrollerer folievakuum-trækbæltet.

Omkostningseffektiv blomsterkransmetode til kabling med PTO-signalomformning

Brugen af forbindelsesblokke giver mulighed for at vende PTO-signalet fra ét servodrev om i forhold til det andet drev. Denne kablingsmetode vender én servomotor i urets retning, mens den anden vendes modsat urets retning i perfekt synkronisering. Denne konfiguration giver mulighed for, at de to servodrev kan køre synkront uden behov for en avanceret motion controller.

Dedikeret kontrol til afbrydelse af indføring

Folie-/poseplaceringen inden forseglingen opnås med en enkel periodisk indføringsfunktionsblok, som behandler detekteringen af registreringsmærket (E3U‐GL) via en periodisk indgang, som bruges som udløser under hastighedskontrol til at skifte til positionskontrol og derefter flytte en angivet mængde, som svarer til længden af én pose, før farten sænkes til et stop. Denne arkitektur sørger for, at løsningen er omkostningseffektiv, fri for pneumatiske systemer og meget pålidelig i forhold til den krævede ydeevne.

Vedrørende denne løsning

Flere løsninger til automatisering