Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to En løsning med fleksible lag

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

En løsning med fleksible lag

Punkt-til-punkt-enkeltsystemløsningen (løsning med en enkelt lukket leverandør) til serialisering markedsføres som brugsklare systemer, der lever op til alle krav fra print, inspektion, datastyring og udveksling med forsyningskæden og regeringsservere.

Denne løsning løser de oprindelige serialiseringskrav, som det er beskrevet i direktivet for forfalskede lægemidler, men de fleksible lag adskiller datastyring fra produktionslinjen, hvilket resulterer i opnåelsen af væsentlige fordele.

Fordele ved fleksible lag

Nem at tilpasse

Datastyringsløsninger kan tilpasses alle interessenters situationer, herunder producenter, ompakkere, marketingchefer og partnere i forsyningskæden.

Meget fleksibel

Brugerne kan nemt tilpasse sig ændringer, forventet indlæring og nye krav - især i produktionslinjen.

Brugervenlig

Løsningen giver mere enkel brugeroplæring og compliance management, idet der bruges den samme centrale inspektionsløsning til maskinopgradering og efterinstallationer, integrering af nye inspektions- og serialiseringsstationer og specificering af nye maskiner i fremtiden.

Hurtig integrering

Det er nemt at forene eksisterende inspektionssystemer og opgaver med den nye serialiseringsløsning, og der undgås dobbelt styring ved overgange og skift i flere inspektionssystemer i produktionslinjen.

Vores løsning

Vi har to effektive systemer i vores produktportefølje, og deres kombination giver en god løsning med fleksible lag.

FH-kontrolsystemet giver god kvalitetskontrol og kodeverificering. Sysmac-løsningskonceptet og partnernetværk understøtter integreringen af datastyring i forskellige SCADA-, MES- og ERP-løsninger samt recept & global compliance management til understøttelse af implementeringen af serialisering i alle faser, herunder:

  • Konceptstudier og pilotforsøg
  • Maskinopgraderinger og efterinstallationer, herunder udskiftning af tidligere inspektionsløsninger
  • Hele, nye serialiseringsstationer
  • Nye maskiner med serialisering og inspektion integreret.

Denne kombination af produkter giver dig en fantastisk inspektionsudførelse og fleksibilitet til at vokse og tilpasse sig til ændringer, som integreres i din datastyring og compliance management, og som sammenknytter dig med din forsyningskæde i alle serialiseringsimplementeringens faser.