Omron-principper

Omron-principperne repræsenterer vores uforanderlige og urokkelige overbevisninger.

Omron-principperne ergrundstenen i vores beslutninger og handlinger. Det er dem, der knytter os sammen, og de er den drivende kraft bag Omrons vækst.

Omron Principles

Vores mission opsummerer betydningen af følgende: "Virksomheder skal gennem deres vigtigste praksis skabe værdi for samfundet" taget fra en udtalelse fra vores grundlægger, Kazuma Tateishi, der lyder: "En virksomhed er mest værdifuld, når den bidrager til samfundet ud over den simple stræben efter profit".

Vi stræber efter at skabe et samfund, hvor alle mennesker kan leve et mere behageligt liv.

Vores værdier vejleder og driver os i vores daglige arbejde. Vi efterlever vores værdier for at nå vores mission.