Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Fjernundervisning

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Kurser leveret til dig i dit hjem, på kontoret eller på fabrikken

Vores uddannelse kræver ikke hardware, blot en pålidelig internetforbindelse og en bærbar eller stationær computer.

Alle vores kurser kan tilbydes i et traditionelt klasseværelse med personlig tilstedeværelse, nogle er tilgængelige via en fjernsession. Vi lover at levere det samme læringsresultat med personlig undervisning og fjernsessioner. Men hvordan fungerer fjernsessionerne?

  • Vi sender en invitation via Microsoft Teams og leverer på den måde kursusmaterialet til undervisningsholdet. Afhængigt af kursusemnet kan det være nødvendigt med andre frit tilgængelige softwareprogrammer.

  • Der ikke nogen ekstra omkostninger eller licenser for at kunne deltage i et fjernuddannelseskursus.

  • Før du deltager i kurset, skal du huske at færdiggøre relevante eLearning-kurser og derefter downloade og installere den relevante understøttende software, f.eks. Sysmac Studio.

Investeringen i uddannelse betales tilbage med mere effektive og vidende operatører, vedligeholdelsesteknikere eller programmører. Dette kan give hurtigere fejlanalyse, fejlfinding og programmering af højere kvalitet. Teknikere med formaliseret programmeringsuddannelse kan forkorte softwareudviklingscyklussen og bedre lave fejlfinding og fejldiagnosticering af maskiner.

Virtuel praktisk træning

Vi kan nu tilbyde virtuel praktisk træning, som ligner den traditionelle fysiske klasseværelsesoplevelse meget.

Vores uddannelse har altid været baseret på læring ved at prøve tingene af. Du kan vælge virtuel praktisk træning, hvis du har lang afstand til et uddannelsessted, eller hvis det ikke er praktisk at rejse.

Du bliver inviteret til kurset via et Microsoft Teams-møde, mens du samtidig opretter forbindelse til en af vores træningslaptops ved hjælp af fjernskrivebord-software. Træningslaptoppen har al den programsoftware, der kræves til din session, sammen med en live-video-feed fra træningshardwaren.

Alle oplysninger bliver før dit fremmøde sendt til dig på vores e-mail til bekræftelse af reservationer, herunder links til alle relevante softwaredownloads. Ingen hoteller, ingen restauranter, ingen yderligere rejser.

Kontakt os for yderligere oplysninger

Tjenester og support

code software registration newssinglemob prod

Softwareregistrering og -downloads

På denne del af vores hjemmeside kan du registrere dine Omron-softwareprodukter. Når du har registreret dit licensnummer, får du adgang til relaterede opgraderinger og supportfiler. Derudover kan du gratis downloade flere forskellige softwareprogrammer og -værktøjer.

Read more