Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Undgå produkttilbagekaldelser i levnedsmiddelindustrien

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Undgå produkttilbagekaldelser i levnedsmiddelindustrien

... de dynamiske og moderne produktionsfaciliteter har adskillige områder, hvor der kan opstå alvorlige fejl.

I takt med, at samfundets krav vokser, skal producenterne håndtere større udvidelser af produktsortimentet og nye materialer/formater, mens de løbende bestræber sig på at bevare forbrugernes tillid og reducere omkostningerne.

Producenterne skal kunne håndtere:

 • Svingende efterspørgsel – er lig med skiftende produktionskørsler.
 • Produktionsfleksibilitet [emballeringsstørrelse/-form/-tilpasning) – emballering, herunder "flash"-pakning, skal være korrekt og kunne ændres tilsvarende.
 • Kortere produktionsserier (produkt-/mængderelateret) – hurtig omstilling påkrævet
 • Kompleksitet – multipakker, oprindelsesland, særlige krav fra detailhandlen lægger alt sammen pres på producenten.

Produkttilbagekaldelser sker hver uge hele året og i stadigt større omfang. Der er mange årsager til, at et fejlbehæftet produkt sendes ind i forsyningskæden, og korrekt implementering af automatisering kan reducere risikoen for, at dette sker. Dette er blot nogle af de områder, hvor Omron kan hjælpe:

 • Dårlig forseglingskvalitet.
 • Rette produkt, rette kvalitet.
 • Etikettering (korrekt produkt-/etiketmatch).
 • "Flash"-pakkeetiketter anvendt.
 • Kontrol af kvaliteten af trykte koder.
 • Forkert etiket med ingredienser og allergener, kode for holdbarhedsdato/sidste salgsdag forkert.

Fordele for producenten, når tilbagekaldelser undgås:

 • Beskyttet mærkevareværdi.
 • Opretholdelse af detail- og forbrugertilliden.
 • Begrænse antallet af afbrydelser i produktionen.

Dette er nogle af de kritiske punkter, hvor alvorlige fejl kan opstå i et moderne og dynamisk produktionsmiljø.

Visionsinspektion

 • Produktkvalitetskontrol
 • Emballeringskvalitetskontrol
 • Korrekt etiket påsat
 • Kodeverificering

Robotteknologi

 • Hygiejnisk design sikrer, at fremmedlegemer ikke trænger ind i produktet eller emballagen
 • Reducerer manuelt arbejde og sikrer nøjagtighed 
 • Lave ejeromkostninger
 • Integreret i den samlede automationsplatform

Komponenter og afstandsmålere

 • Bredt udvalg fra enkle til komplekse løsninger
 • Hygiejniske designmodeller
 • Detektering af flere emballeringsmaterialer, dvs. folier, kapsler, kartoner, transparent, mærkater osv.
 • Modeller til måling af afstand, profil og høj præcision

Databasetilslutning

 • Registrerer kvalitetskontrol og produktionsintelligens
 • Sikrer sporbarhed i produktionsprocessen
 • Sikrer, at bestemmelserne overholdes
 • Gemmer og analyserer data til udviklingsprogrammer
 • Giver linje- og maskindata til forebyggende vedligeholdelse

Temperaturregulatorer

 • Sikrer korrekt forsegling af emballerede varer, dvs. forseglingsintegritet
 • Reducerer spild og omstillingstid
 • Opretholder produktionslinjebetingelser