Login

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Register

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har desværre tekniske problemer. Din formular er ikke modtaget. Vi undskylder og beder dig om at prøve igen senere. Detaljer: [details]

Download

Thank you for your interest

You now have access to Produktion med serialiseret, kodebaseret sortering udført af robotter

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Produktion med serialiseret, kodebaseret sortering udført af robotter

Dennis Verhoeven, European Industrial Market Manager, Life Science hos Omron, redegør for, hvordan produkttilpasning er stadig vigtigere i levnedsmiddelindustrien.

Traditionelt ser vi automatisering som et middel til at gøre masseproduktionsprocesser mere effektive. Vi visualiserer produktionslinjer, som kører hurtigt og effektivt med et minimum af menneskelig indgriben.

Men automatisering gør det også muligt at justere et bearbejdningssystem med en hurtig ændring af menupunkter på et kontrolpanel, så det bliver muligt at lave mindre og mindre partier. Denne fleksibilitet er afgørende i lyset af udviklingen i forbrugernes præferencer – der opstår nye smagsretninger som følge af fokus på sundhed og omkostninger.